top of page

המלצות

מכתב-המלצה-לוריא-ע42-150x48.jpg

ד"ר דורון לוריא, אוצר בכיר ורסטורטור ראשי, מוזיאון תל אביב לאמנות:

IMAGE00021-1024x382.jpg

 8 דצמבר 2010

לכל מאן דבעי,

הגב' דפנה וולף הינה משמרת ציורים מקצועית, יסודית וחרוצה. היא עבדה בכל המכשורים הטכנולוגיים העומדים ברשות המחלקה לשימור תמונות במוזיאון תל אביב לאמנות.  

במשך עבודתה במוזיאון (2007-2010) ביצעה גב' וולף עבודות שימור ל-37 ציורים ולשבע מסגרות והכינה דו"חות מצב להשאלת יצירות, פתיחה ונעילת תערוכות במוזיאון. גב' וולף תמיד עזרה ברצון ובאמינות לאחרים בעבודה השוטפת, והתגלתה כמסורה ובעלת יחסי אנוש טובים. במסגרת עבודתה היא עבדה ישירות עם אמנים, אוצרים ורשמים במוזיאון. יש לה ידע באחסון, שינוע ואריזת עבודות – ידע אשר בא לידי ביטוי בפתיחת/נעילת תערוכות, בהכנת דו"חות מצב גם בתחומים נוספים כמו, נייר, פיסול וחפצים, הכנת יצירות לקראת הצגתן, לאחר הסרתן מתצוגה או להשאלה (תיקון חורים, טיפול בעובש וכו').

גב' וולף יזמה ונטלה על עצמה אחריות בנושא טיפול במסגרות וניסחה דו"ח מצב חדש למחלקה. במהלך עבודתה רכשה ידע וניסיון מעשי רב בשימור ציורים ובעבודה מוזיאלית כולל ביצוע מחקרים תיאורטיים לגיבוש החלטות מעשיות.

בתקופה זו היא גם רכשה ידע מקצועי תיאורטי כאשר השתתפה בכנסים ובקורסים מקצועיים בנושאי שימור:

25-30/5/2008 The Ninth Internetional Conference, Non destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostic and Conservation of Cultural Heritage

21/11/2008 השתתפות בכנס איקומוס ה-21 לשימור ציורי קיר וכתיבת מאמר בנושא שהתפרסם באתר הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות. 

17/5/2009 הכנס ה-40 מטעם האגודה לאמנות יהודית על השימור באמנות. 

16/12/2009 יום עיון מטעם אוני' ת"א והלשכה למסחר איטליה, דיאגנוסטיקה יישומית במבנים היסטוריים לשימור.

3-7/2010 International Academic Project, tutor C.V Horie, The Manchester Museum: Diploma in Chemistry for Conservators 

בברכה,

ד"ר דורון לוריא

אוצר בכיר ורסטורטור ראשי.

גב' אלן גינתון, אוצרת בכירה, אוצרת לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות:

IMAGE00021-1024x382.jpg

 28 נובמבר 2010

לכל מאן דבעי,

דפנה וולף עבדה במוזיאון תל אביב לאמנות כמשמרת אמנות משנת 2007 עד סוף שנת 2010.

במסגרת תפקידה עמדנו בקשר רציף: בשנים אלו ביצענו, פרט לעבודה השוטפת (דוחות מצב, הכנה לתערוכות, נעילת תערוכות וכולי), פרוייקט מיוחד של שימור אמנות ישראלית לקראת תצוגת הקבע רחבת ההיקף עם פתיחת האגף החדש בנובמבר 2011.

טווח רחב של מיטב היצירות הקלאסיות, ביניהן הידועות ביותר, טופלו על-ידי המשמרת דפנה וולף, עבודות מפתח של אמנים משנות העשרים ואילך: ביניהם יחזקאל שטרייכמן, ציונה תג'ר, משה קסטל, אורי ריזמן, אהרון אבני, מנחם שמי, ישראל פלדי ועוד רבים אחרים. היא גם ביצעה מחקרים היסטוריים הקשורים לנסיבות היווצרות יצירות, הטכניקה והסגנון של האמנים, כדי לגבש תכנית עבודה מתאימה ומנומקת.

יכולתה המקצועית הגבוהה התבלטה כבר מכניסתה לעבודה במוזיאון. כמו-כן גילינו במהרה את אישיותה הנלהבת לאמנות והנכונות לקחת חלק בכל מטלה הקשורה בעבודתה, גם כשמדובר היה בעבודה סיזיפית ופחות מתגמלת. היא מעוררת אמון מלא ומתאפיינת ביושר, כנות ורגישות.

אני ממליצה בכל לב על מקצועיותה ואישיותה של דפנה וולף.

אשמח לספק פרטים נוספים על הפרוייקטים המוזיאליים שבהם שיתפנו פעולה.

בברכה,

אלן גינתון,

אוצרת בכירה,

אוצרת לאמנות ישראלית.

ellen@tamuseum.com

מכתב-המלצה-אלן-גינתhון1-300x112.jpg
bottom of page