top of page
restart5.jpg

הרצאה בנושא רסטורציה ופרקטיקת עבודה נכונה בסטודיו

בינואר 2011, התקיים בגלריה החדשה בירושלים מפגש מרתק עם אמנים בנושא שימור ופרקטיקת עבודה נכונה בסטודיו. מטרת המפגש היכרות וחלוקת ידע בתחום השימור אשר יאפשר לאמנים לבצע את יצירתם בסטודיו, תוך הבטחת שלמות היצירות לאורך זמן.

בין הנושאים שנידונו: שאלות ותשובות בנושא שימור יצירות אמנות (ניקוי, סוגי בדים, סוגי דבקים בשימוש המשמר, מתיחת בדים, הבדלים בין מסגרות מתיחה, בטיחות בעבודה בסטודיו וכדומה), צמצום נזקים ושמירה על עבודות בסטודיו והדגמה של פרקטיקת עבודה נכונה בעבודה עם נייר, שמן על בד ועץ, פיסול, איחסון ושינוע עבודות.

המפגש נערך בהנחיית המשמרות חסיה רימון, עירית לב בייט, שרון תג'ר, דפנה וולף.

ההזמנה להרצאה

הרצאה על רסטורציה ופרקטיקת עבודה נכונה

bottom of page