top of page
איחסון-תמונות.jpg

אחסון יצירות אומנות

מתן ייעוץ למוזיאונים ואספנים לפי צרכי הלקוח במטרה לשמור על אוסף האמנות וערכו לאורך זמן:

  • ליווי בתחום השימור והרסטורציה בניהול אוספי אמנות.

  • הדרכה ומתן המלצות לתחזוק ושמירה על פריטי האוסף.

  • תליה ואיחסון נאותים.

  • המלצות בתחומים: תאורה, בקרת לחות וטמפרטורה.

  • אריזה מתאימה ושינוע נכון של יצירות האמנות.

  • טיפול נגד מזיקים.

הכנת דו"חות מצב וסקרים לאוסף האמנות – תיעוד מצולם וכתוב של מצב כל רובדי חפץ האמנות, תיאור הנזקים, המלצות לדרכי הטיפול ודירוג דחיפות השימור. הסקר נערך במוזיאונים, גלריות, מחסנים ואצל הלקוח הפרטי. מטרת הסקר הינה איבחון לצורך מתן המלצות לתחזוק ושמירה על אוסף האמנות בצורה נאותה בהיבט של שימור האמנות:

  • תיעוד מצולם של פריטי האוסף.

  • הכנת דו"ח מצב מפורט של פריטי האוסף.

  • איתור יצירות הנמצאות בסיכון והמלצות להמשך טיפול.

ייעוץ בנושאי שימור

bottom of page