top of page
מתיחת-ציור-על-בד-לפני-ואחרי-טיפול-רסטורצ

מתיחת ציור על בד - לפני ואחרי טיפול רסטורציה

כאשר מצע הציור הינו בד והוא אינו מתוח היטב על מסגרת המתיחה, מצע הציור הרפוי מאבד מכושרו הפיסי ובעקבות כך, עלולים להיגרם לשכבות הציור נזקים כמו עיוותים, חורים, קרעים, סדקים ואף אובדני צבע. כדי למנוע נזקים אלו, יש למתוח את בד הציור מחדש.

מתיחת ציור על בד

bottom of page