top of page
הבשורה-אמצע-המאה-ה-17-ניקוי-פרט2-בציור-ל

הבשורה, פרט, אמצע המאה ה-17, ניקוי ציור ללא שיחזור הצבע

נדבך חשוב בתחזוקת ציורים הינו ניקוי פני הציור משכבות לכלוך, למשל אבק, פיח, עובש, הפרשות חרקים וזיהום אוויר אשר הצטברו על שכבת הורניש או ישירות על שכבת הצבע. כמו-כן, ניקוי צידו האחורי של הציור מאבק, עובש, מיקרואורגניזמים וכדומה.

לעיתים נערך ניקוי להסרת טיפול רסטורציה ישן או ורניש, אשר עם השנים התכהה או שינה את צבעו והוא פוגם במראה הכללי של הציור.

לאחר זיהוי הלכלוך בעזרת הגדלה/איבחון הורניש באמצעות מיקרוסקופ עם תאורת UV והכנת טסטים לרגישות הציור, הניקוי מתבצע בדרכים שונות: החל מניקוי באמצעות מברשת יבשה ושואב אבק המיועד לצורך זה, ועד ניקוי באמצעות אנזימים וכימיקלים. ניקוי לא מקצועי של ציור, הן בטכניקה והן בחומר, עלול לפגום בו.

מטרת הניקוי היא להשיב לציור את יופיו וגם לשמור על שכבות הציור מפני נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מלכלוך.

הבשורה-אמצע-המאה-ה-17-ניקוי-פרט-בציור-לל

הבשורה, פרט, אמצע המאה ה-17, ניקוי ציור ללא שיחזור הצבע

ניקוי ציורים

bottom of page