top of page
סדקים-ונפילות-צבע-בציור-שמן.jpg

סדקים ונפילות צבע בציור שמן אשר חושפים את הקנווס

קונסולידציה-של-שכבת-הצבע-בציור-שמן.jpg

קונסולידציה של שכבת הצבע בציור שמן

פעמים רבות מופיעים סדקים ופיצוצים בשכבת הצבע של הציור. לתופעה יכולות להיות כמה סיבות, חלקן טמונות בתהליכים ושינויים כימיים ופיסיים בשכבות הציור המתרחשים בעקבות חלוף הזמן, וחלקן קשורות בטכניקה של האמן או טיפול לקוי בציור, לדוגמה: אי התאמה בין שכבת הג'סו לסוג הצבע, יחס לא תואם בין ורניש לממס, שימוש בטכניקה מעורבת (למשל שמן עם אקריליק), שינויים חדים בלחות, עיוותים בבד הציור וכדומה.

אחת מטכניקות העבודה לקיבוע סדקים בצבע (קונסולידציה Consolidation), נעשית באמצעות דבק המוחדר בעזרת מכחול דרך נייר יפני ולאחר מכן, חימום האיזור עם ספטולה חמה. סוג הדבק ורמת הויסקוזיות שלו נקבעים לאחר איבחון המצב הנתון של הציור ורגישותו. אילולא הטיפול בסדקים או פיצוצים בשכבת הצבע באמצעות תהליך הקונסולידציה, הצבע המקורי של האמן עלול לנשור לחלוטין.

קיבוע סדקים בצבע

bottom of page