top of page

הציור רומא משנת 1864, של הצייר האוסטרי Franz Alt, שמן על עץ, הגיע לסטודיו לשימור לצורך רסטורציה הכוללת הסרת שכבת הלכלוך שכיסתה את שכבת הצבע ואת המסגרת המוזהבת מעשה אמן ובנוסף, שיחזור אחת מפינות המסגרת אשר קיבלה מכה. כמו-כן, הציור לא הוכנס כראוי למסגרת – המסמרים החלודים ננעצו במצע הציור.
לאחר הוצאת הציור מהמסגרת, נערכה בדיקת רגישות הציור והמסגרת ללחות וממסים ולאחר מכן, נערכו פעולות הניקוי. בתום הניקוי, הושלמה הפינה החסרה במסגרת באמצעות השלמת שכבת הג'סו והשלמות בעלי זהב. הציור הוכנס מחדש למסגרת, תוך שימוש באיבזור מתאים: המסמרים החלודים הוחלפו באביזרים שימוריים והוכנס סרט הגנה המונע מגע ישיר בין שכבת הצבע של הציור לעץ של המסגרת.

Franz-Alt-Back1.jpg

Franz Alt, רומא, 1864, צילום אחורי של הציור והמסגרת לפני רסטורציה

Franz-Alt.jpg

Franz Alt, רומא, 1864, פני הציור והמסגרת לפני רסטורציה

רסטורציה לציור שמן על עץ של האמן Franz Alt

bottom of page