top of page
רסטורציה-דיוקן-שלונסקי-ציונה-תגר.jpg

רסטורציה לציור דיוקן שלונסקי, ציונה תג'ר

שימור-ציורים-דוגמא-לנפילת-צבע1.jpg

שימור ציורים – דוגמא לנפילת צבע

שימור ציורים

ציור מורכב משילוב של חומרים שונים כגון ורניש, פיגמנטים, גבס, דבק, בד ועץ. ביחד הם מהווים מבנה מורכב אשר יכול להינזק כתוצאה מפגיעה פיזית: נפילה, מכה, שפשוף וכדומה, או פגיעה סביבתית: זיהום אוויר, לחות לא מבוקרת, שינויים בטמפרטורה, אור שמש וכדומה. מידת יציבות הציור לאורך שנים תלויה רבות בתנאים הסביבתיים בהם הוא נשמר בעת הצגתו, איחסונו ובביצוע פעולות שימור על-ידי משמר ציורים מומחה.

מגוון נזקים יכולים להופיע בציורים ונדרשות פעולות שימור ורסטורציה: בציורים על בד עלולים להיווצר חורים וקרעים בבד המשמש כמצע הציור או עיוותים בבד כתוצאה ממתיחה לקויה על גבי מסגרת המתיחה. בציורים על מצע עץ יכולים להיות סדקים בעץ וחורי תולעים. בציורים עלולים להיווצר פיצוצים בשכבת הג'סו וסדקים בשכבת הצבע, אזי הצבע עשוי להתרופף, להתקלף וליפול עד לכדי חוסרים ניכרים. שטח פני הציור גם הוא פגיע מאוד – הורניש יכול להצהיב או להתכהות, לכלוך ואבק מצטברים על הציור, עובש עלול להתפשט ומגוון נזקים אחרים.

שימור ושיחזור ציורים דורש ידע תאורטי, התנסות מעשית בשיטות עבודה ושימוש בחומרים מקצועיים המתאימים לחומרים מהם עשוי הציור. אילולא זאת, עלולים להיגרם נזקים המופיעים גם לאחר תום הטיפול בציור. 

תחום התמחותי הינו שימור ציורי שמן, אקריליק, טמפרה, גואש וטכניקה מעורבת על מצעי בד, עץ וקרטון. עבודת השימור בסטודיו ו/או באתר בו נמצאת היצירה, נערכת לפי כללי האתיקה של מקצוע השימור ותוך שיתוף פעולה עם משמרי נייר, משמרי עץ ומשמרי חפצים בפרוייקטים בהם נדרשים ידע וכלים בין תחומיים.

כל ציור, בין אם הוא בבעלות מוזיאון או אוסף פרטי, מקבל את הטיפול המקצועי ביותר בהתאם לצרכי היצירה ושיקולי התקציב. כל הציורים המטופלים בסטודיו או באתר בו נמצאת היצירה, עוברים תהליך שימור הכולל את השלבים הבאים:
א. תיעוד מצולם של הציור לפני תחילת הטיפול.
ב.  אבחון וניתוח מצב שכבות הציור באמצעות תאורת צד, תאורת UV, התבוננות תחת הגדלה ובדיקת רגישות מצע הציור ושכבת הצבע לממסים ולחות.
ג. הכנת דו"ח מצב נוכחי לציור, תוך פירוט המצב של כל שכבה בציור (מסגרת המתיחה, מצע הציור, שכבת ההכנה, צבע, ורניש).
ד. תכנון שלבי תהליך השימור וגיבוש תוכנית עבודה.
ה. ביצוע בפועל של עבודת השימור ותיעוד צילומי של כל שלב משלבי העבודה.
ו. הכנת דו"ח מסכם לעבודת השימור: פירוט תהליכי העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש במהלך עבודת השימור.

הלקוח מקבל לידיו את כל התיעוד הכתוב והמצולם אשר מהווה חלק בלתי נפרד משקיפות עבודת השימור.

bottom of page