top of page

פרויקט השימור במשכן הנשיא כלל ניקוי ציורים ופעולת שיחזור צבע.

הציורים בטכניקת אקריליק על 63 אריחי אסבסט, אשר יחדיו מהווים את מכלול היצירה של האמן נפתלי בזם, "השיבה לארץ ישראל".
האריחים תלויים בתקרת אולם קבלת הפנים במשכן נשיא מדינת ישראל וזו הפעם הראשונה שהם עוברים תהליך שימור מיום תלייתם, לפני כארבעים שנה.

פרויקט שימור רחב ההיקף נעשה בשיתוף פעולה עם המשמרות חסיה רימון, עירית לב בייט ושרון תג'ר.

סיור וירטואלי באולם קבלת הפנים במשכן הנשיא בתום הפרויקט.

אולם-קבלת-הפנים-לפני-השימור.jpg

נפתלי בזם, השיבה לארץ ישראל, אולם קבלת הפנים במשכן הנשיא – לפני שימור

במהלך-השימור-בבית-הנשיא-שיחזור-הצבע.jpg

נפתלי בזם, השיבה לארץ ישראל, במהלך השימור – שחזור הצבע

רסטורציה של ציורים במשכן הנשיא

bottom of page