top of page
שיחזור-בצבע-מהלך-העבודה1.jpg

שיחזור בצבע - בתהליך שימור ציור

השלמות צבע (Retouching) נעשות כאשר בציור ישנם אובדני צבע מקוריים.

 

משמעות פעולת שיחזור שכבת הצבע, הינה השלמת חלקים חסרים בצבע המקורי של האמן באמצעות פיגמנטים יבשים ומדיום או באמצעות צבע מוכן, תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה של מקצוע השימור אשר בסיס עיקרם: איסור השלמות על-גבי צבע מקורי, איסור השימוש בצבע ו/או מדיום שאינו הפיך ואינו ניתן להסרה ושמירה על יכולת הזיהוי באמצעים טכניים, בין הצבע המקורי של האמן לשיחזור הצבע של המשמר.

שיחזור-צבע1.jpg

שיחזור הצבע - שימור ציור שמן של W.S Pierpoint

שחזור שכבת הצבע

bottom of page