top of page

Christian Wilhelm Dietrichs, צייר החצר של הקיסר פרידריך השני, נתבקש להעתיק את היצירה La Notte של הצייר האיטלקי Correggio. העתק זה מן המאה ה-18, היה תלוי בארמון הקיסר בעיר פוטסדם גרמניה, עד שנתרם על-ידי הקיסר וילהלם השני לכנסיה אוגוסטה ויקטוריה בירושלים.

לקראת השאלת היצירה לתערוכה בעיר פוטסדם בגרמניה, היה צורך לבצע הליך שימור מקדים לקראת הנסיעה של המסגרת העתיקה המגולפת עץ ומוזהבת בעלי זהב.  

מטרת עבודת השימור היתה להבטיח את יציבותה של המסגרת העתיקה במהלך האריזה והשינוע מישראל לגרמניה. תהליך שימור המסגרת כלל תיעוד והכנת דו"ח מצב, ניקוי המסגרת מאבק ולכלוך וקיבוע (קונסולידציה) של שכבות הג'סו ועלי זהב (ההזהבה) של המסגרת. 

לבסוף, נעשתה הכנסה מיטבית של הציור לתוך המסגרת באופן שיבטיח את שלומה של היצירה בזמן ההובלה.

פרטים נוספים על פרויקט השימור באתר האינטרנט של הכנסיה אוגוסטה ויקטוריה.

רסטורציה-של-מסגרת-עתיקה-בכנסית-אוגוסטה-ו

רסטורציה של מסגרת עתיקה בכנסיה אוגוסטה ויקטוריה

שימור בכנסיה אוגוסטה ויקטוריה

bottom of page