top of page
שחזור-הזהבה-עתיקה-מסגרת-לפני-שימור.jpg

שחזור הזהבה עתיקה - מסגרת לפני שימור

שימור ושיחזור הזהבה (Gilding Restoration) או הכספה של מסגרות או אובייקטים, כוללים ניקוי, ייצוב משטחי ההזהבה באמצעות קונסולידציה (קיבוע והדבקה של שכבת הג'סו והזהב), שיחזור בסיס העץ של האובייקט, שיחזור עיטורים (פיתוחים דקורטיביים של עץ ו/או ג'סו) והשלמות של שכבות הג'סו, בולו, עלי הזהב, פטינה ושכבת הגנה (המורכבת משעווה, שללק ועוד).

שימור ושיחזור משטחי הזהבה, נעשים בסטודיו לשימור לפי שיטות עבודה איטלקיות מסורתיות. חומרי העבודה, ביניהם עלי הזהב והכסף, מיובאים מחו"ל וחלקם כגון ג'סו, דבק, בולו ולכה מוכנים בסטודיו לפי מתכון איטלקי.

שחזור-הזהבה-עתיקה-Gilding.jpg

שחזור הזהבה עתיקה - Gilding

שחזור-הזהבה-עתיקה-אחרי-שימור.jpg

שחזור הזהבה עתיקה - אחרי שימור

שחזור ושימור הזהבה עתיקה

bottom of page