top of page

אוסף האמנות של מוזיאון הכט כולל ציורים מהזרמים החשובים של האמנות הצרפתית, החל משנות השלושים של המאה התשע-עשרה ועד שנות השלושים של המאה העשרים; כמו כן, האוסף כולל אמנות יהודית מאמצע המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים.

במהלך שימור המסגרות של אוסף מוזיאון הכט, נערך דו"ח מצב פרטני לכל מסגרת ונעשה שימור בפועל של מסגרות מעשה ידי אומן עשויות עץ, ג'סו, עלי זהב ו/או פטינה צבועה. תהליך שימור המסגרות המוזיאליות כולל ניקוי המסגרות, קונסולידציה של הג'סו והזהב, שיחזור העיטורים עשויים ג'סו או עץ, שיחזור שכבות ההזהבה והפטינה ולבסוף, הכנסת הציורים למסגרת באופן שימורי: הסרת קרטון חומצי, הוצאת מסמרים חלודים, סגירת רווחים בין הציור למסגרת והכנסת הציור למסגרת בעזרת אביזרים שימוריים.

ציור-שמן-של-Vuillard-במסגרת-מוזהבת-לאחר-

L`homme et la Bouteille, E. Vuillard, ציור שמן במסגרת מוזהבת - מסגרת לאחר שימור

שימור-מסגרת-מאוסף-מוזיאון-הכט-פרט-אחרי-ש

שימור מסגרת מאוסף מוזיאון הכט - פרט אחרי שימור

שימור-מסגרת-מאוסף-מוזיאון-הכט-פרט-לפני-ש

שימור מסגרת מאוסף מוזיאון הכט - פרט לפני שימור. בתמונה נראות נפילות בשכבות ההזהבה והג'סו החושפות את בסיס העץ

שימור מסגרות אוסף מוזיאון הכט

bottom of page