top of page

תיקון ציורים בעקבות שיטפון ונזקי מים חייב להתבצע באופן מיידי. רטיבות ולחות במגע ישיר ולא מבוקר מהווים סכנה לציור ועלולים לגרום לנזקים שונים הדורשים רסטורציה ואת תיקון הציור.

מצעי ציורים כגון בד פשתן וכותנה, עץ או קרטון סופגים מים ולחות מהר יחסית. טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה וחוסר אוורור – כל אלה מעודדים הופעות של עובש, טחב ופטריות על גבי הציור. תיקון ציורים מיידי נדרש לאחר הופעת נזקים אלו כדי להימנע מהידרדרות מצב הציור.

כדי להימנע מהופעה והתפשטות הנגעים העלולים לפגוע בציורים, יש להוציא מיידית את הציורים מהאזור הרטוב והלח ולא להצמיד ציור נגוע לציור אחר, כדי למנוע הדבקה בעובש, טחב או פטריות. במקרה של זיהוי עובש ונגעים אחרים על הציורים, יידרש תיקון ציורים דחוף הכולל ניקוי ציורים באמצעות שאיבה ושימוש בחומרים מותאמים שאינם פוגעים בשכבות השונות המרכיבות את הציור.

רטיבות עלולה להגיע לכל מרכיבי הציור ולגרום לנזקים שונים בתשתית הציור החל מעיוותים בבד, סדקים בשכבת הג'סו, סדקים בצבע, אובדן צבע והופעת עובש, טחב ופטריות על הציור. אם הציור לח או רטוב, תיקון הציור יכלול, בין היתר, הסרת מרכיבי המסגור: מסגרת, זכוכית, לוחות מגן וייבוש הציור באופן מבוקר.

תיקון ציורים-שיטפון ונזקי מים

bottom of page